Більшість людей наполягають на розмежуванні понять bookkeeping та accounting, коли намагаються визначити різниці між цими двома процесами. В той час, як обоє обслуговують Вашу компанію на різних етапах фінансового циклу, bookkeeper-и та accountant-и мають однакові цілі.

Функція bookkeeping

Процес послідовного запису щоденних транзакцій ввдомий як bookkeeping, що є вирішальним у зборі фінансової інформації, необхідної для успішного управління компанією.

Bookkeeping включає в себе:

 • Ведення запису фінансових операцій
 • Дебетові та кредитові проводки
 • Виставлення рахунків
 • Підготовка фінансової заітності (баланс, звіт про рух грошових коштів та звіт про прибутки та збитки)
 • Ведення та балансування дочірніх компаній, головних книг та першоджерел фінансової інформації
 • Нарахування заробітної плати

Складність систему bookkeeping-у часто залежить від розміру компанії і об‘єму щоденних, щотижневих і щомісячних транзакцій. Ваша компанія має вести запис усіх продажів і купівель у книзі, деякі транзакції вимагають супроводжувальних документів.

Функція accounting-у

Accounting – це пооцес високого рівня підчас якого створюються фінансові моделі на основі фінансової інформації, зібраної bookkeeper-ом або власником бізнесу.

Окрім фахового ступеню, accountant-и можуть брати додаткове навчання, щоб набути звання, як Certified Public Accountant (CPA). В якості CPA вони можуть проводити аудит та перевірки, а також надавати сертифіковану звітність по фінансах компанії.

На відміну від bookkeeping, який перш за все відображає транзакції, accounting- більш суб‘єктивний процес.

Accounting включає:

 • Створення коригувальних проводок (запис понесених витрат, що не були враховані підчас bookkeeping)
 • Перевірка фінансових звітів компанії
 • Перевірка обігових коштів
 • Заповнення декларацій з податку на прибуток
 • Допомога власнику бізнесу у розумінні результатів фінансових рішень

Аналіз фінансових звітів – важливий етап у прийнятті рішень стосовно корпорації. Як результат, Ви маєте чітке розуміння рентабельності Вашої компанії і обігу грошових коштів. Accounting перетворює дані з головної книги у висновки, що показують загальну картину бізнесу і напрямок його розвитку. Accountant-и часто потрібні власникам бізнесу для допомоги у стратегічному плануванні податків, фінансового аналізу, прогнозуванні та підготовки податкової звітності.

Час – це гроші. Не витрачайте його, займаючись bookkeeping-ом самостійно, якщо у Вас немає в цьому досвіду.

Vika Poliiak

Однією з переваг курсу є його доступність та ціна. До нього можна отримати доступ із будь-якого місця, де є підключення до Інтернету, і доступна ціна для учнів із обмеженим бюджетом.

Віка Поляк
Творчий студент

Більше 12,000
5 Зіркові рейтинги

Оцінка 5/5 12 000 студентів

Leave A Comment